دوره 18، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 417-428 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری/پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و فناوری، ایران، تهران.
2- هیات علمی
چکیده:   (1418 مشاهده)
نرم افزاری به روش شبکه بولتزمن بر مبنای حجم محدود (FVLBM) برای شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر لزج و آرامِ دوبعدی در شبکه منحنی‌الخط باسازمان توسعه داده شده است. در مقاله حاضر، صحت‌سنجی نرم‌افزار توسعه یافته و ارزیابی دقت و چهار مدل شبکه جدید دو بعدی D2Q9L2، D2Q13L2، D2Q17L2 و D1Q21L2 به ازای افزایش سرعت‌های گسسته (فازی) شبکه در شبیه‌سازی جریان تراکم پذیر مورد مطالعه قرار گرفته و شبکه بهینه معین گردیده‌است. جهت شبیه‌سازی جریان تراکم‌پذیر در روش شبکه بولتزمن، از روش جدید تابع دایروی بجای بسط یا تصحیح تابع ماکسول به منظور محاسبه توابع توزیع تعادلی استفاده و روش حجم محدود به همراه روش MUSCL مرتبه-3 در گسسته‌سازی عبارت جابجایی برای بهتر شکار کردن ناپیوستگی‌های جریان بکار گرفته شده‌است. جهت بررسی عملکرد روش و مطالعه پارامتری ارائه شده، جریان تراکم‌پذیر لزج و آرام پیرامون ایرفویل NACA0012 در دستگاه منحنی‌الخط باسازمان در زوایای حمله صفر و 10 درجه شبیه‌سازی شده‌است. مسائل شبیه‌سازی شده در رژیم جریان پیوسته با نتابج عددی معتبر حل معادلات ناویر-استوکس مقایسه شده‌است. با وجود اینکه نتایج عددی در مقایسه با حل عددی متناظر از دقت بسیار مناسبی برخوردار است، محدودیتهای روش حل حاضر و ارزیابی نتایج حاصل از شبکه های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.
     
نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل | موضوع مقاله: روش بولتزمن شبکه ای
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹