You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از بارگذاری هارمونیک وارد بر بال میکروپهپادهای دارای نسبت منظری بالا
روح‌اله یگانه، سید امین باقرزاده ، مهدی صالحی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طراحی مفهومی بهینه حامل فضایی سرنشین‌دار با رویکرد طراحی ماژولار و آنالیز حساسیت
حسن ناصح
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تعیین طول ترک در یک نمونه محل اتصال پره به دیسک در توربین گاز به کمک آزمون فراصوتی آرایه فازی تجربی
محمد حسین سورگی ، حسین صحاف نائینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی رشد تورق در مود I کامپوزیت‌های لایه‌ای ساخته شده از الیاف بافته شده/اپوکسی با فصل مشترک θ//0
مجید خراط زاده خوراسگانی، محمود مهرداد شکریه ، مظاهر سلامت طلب
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر میکرو ساختار فولاد CK45 بر وقوع پدیده نرم شدگی آکوستیکی.
میرداوود حسینی، مقصود شلوندی ، آیدین سلیمی اصل
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تجربی و تئوریک اثر اندازه‌دانه فولاد St52، بر پدیده نرم شدگی آکوستیکی.
میرداوود حسینی، مقصود شلوندی ، آیدین سلیمی اصل
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پارامتر‌های تخلخل بر انتقال آب در لایه نفوذی گاز کاتد پیل سوختی پلیمری با استفاده از روش شبکه بولتزمن
محمد حبیب الهی، حسن حسن زاده ، محمد رهنما، سید علی میربزرگی، ابراهیم جهانشاهی جواران
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طراحی و ساخت یک مکانیزم جدید برای بازوی رباتیک صفحه‌ای
حسین عبدالهی خسروشاهی، محمد علی بادامچی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پدیده های لغو، تشدید و حداکثر دامنه ارتعاشات گذرا در تیرهای خمیده لایه ای تیموشنکو تحت بارهای متحرک
هدی سرپرست، سیامک اسماعیل زاده خادم ، علی ابراهیمی ممقانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل ارتعاشات لوله حامل سیال ویسکوز واقع بر بستر ویسکو- الاستیک با روش المان محدود طیفی بر پایه تبدیل موجک
موسی رضائی ، آرزو اسماعیلی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر محل صندلی بر دامنه‌ی حرکتی مفصل‌ها و سرعت انقباض عضله‌های پا در دوچرخه‌ی ثابت: مطالعه‌ی پارامتریک
الهام حضرتی، محمود رضا آذغانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کنترل ارتعاشات پانل استوانه ای چند لایه با استفاده از وصله پیزوالکتریک بهینه شده
محمدرضا ساویز ، وحید رومی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML توسعه یک حلگر لزج تمام-سرعت بر پایه الگوریتم رو به باد "رو" در ساختار بی‌سازمان
مصطفی گوهرشادی، مسعود میرزایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طراحی بهینه پره‌ی توربین باد محور افقی کوچک با در نظر گرفتن قیود مکانیکی
سید محمد سجاد سیفی، محمد مجدم ، پویان هاشمی طاری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ارتعاشات آزاد محوری نانومیله‌های تابعی مدرج با استفاده از تئوری الاستیسیته سطح
رضا ناظم نژاد ، حسن شکراللهی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی عددی تشخیص سرطان پستان با تصویربرداری ترموآکوستیک با استفاده از امواج مایکروویو
مجید سلطانی ، رضا راهپیما، فرشاد مرادی کشکولی، عادل علیپور، پویا ترکمان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عددی انتقال حرارت در پره متخلخل با توزیع تخلخل ناهمگن و با در نظر گرفتن اثر تشعشع حرارتی
سلمان نورآذر ، محمدرضا محمدپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی، به‌کارگیری و مقایسه‌ی روش‌های برازش جهت تحلیل زیر پیکسل تصاویر جابجایی ذرات
علی ناصری، آرمان محسنی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عددی و تجربی فرآیند اندازه کردن لوله های استحکام بالا تولید شده به روش شکل دهی غلتکی سرد
حسین یوسفیان، حسن مسلمی نایینی ، روح الله عزیزی تفتی، بهنام عباس زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تولید فوم آلومینیوم با یک روش جدید و بررسی رفتار فشاری آن‌
ابوالفضل خلیلی جم، مجتبی یزدانی ، توحید Saeid
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML وابستگی ابعادی ارتعاشات غیرخطی میکروتیر با مقطع غیریکنواخت و شرایط مرزی مختلف
عطیه اندخشیده، ستار مالکی ، حسین کارامد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طراحی بهینه چندهدفه کانتور کامل نازل ماوراء صوت یک تونل شوک
شاهد ملکی پور، محمد ابراهیمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح شیاردار بر انتقال حرارت جوشش استخری آب و نانوسیال اکسیدآهن/آب
ساناز نصیری ، شهرام طالبی، محمدرضا سلیمپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی مودال سیستم‌های سازه‌ای با استفاده از یک روش مؤثر مبتنی بر ترکیب انتقال‌پذیری و تبدیل موجک
مجید دامادی پور، رضا تاری نژاد ، محمد حسین امین فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML طراحی رویتگر غیرخطی اغتشاش و کنترل کننده پسگام مرتبه کسری بر پایه روش LQR برای ربات پوشیدنی بازتوانی
مریم خمر، مهدی ادریسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه عملکرد دو مدار نیوماتیکی متفاوت در حضور کنترل کننده غیرخطی با ضرایب بهینه
وحیده وحیدی فر، مصطفی تقی زاده، وحید فخاری ، پدرام صفرپور
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue