مهندسی مکانیک مدرس

  • سردبیر: محمد مهدی هیهات
  • مدیر مسئول: غلام‌حسین لیاقت
  • تناوب نشر: ماهنامه
  • مدل انتشار: دسترسی باز
  • صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  • نوع نشریه: علمی
  • قالب انتشار: الکترونیکی

1027-5940 :pISSN

2476-6909 :eISSN

نشریه مهندسی مکانیک مدرس یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. این مجله از سال ۱۳۷۵ مقالات در تمام زمینه‌های مهندسی مکانیک را پوشش می‌دهد. تمام مقالات به‌صورت رایگان منتشر شده و به‌صورت دائم و بدون هزینه اضافی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

اختصاص شناسه doi به مقالات از شماره دوره 22، شماره 3 (اسفند 1400)
 
بدین‌وسیله مراتب تقدیر و سپاس خود را از تلاش مجدانه و عالمانه کلیه همکاران و داوران ارجمند در داوری مقالات دوره بیست و سوم نشریه مهندسی مکانیک مدرس ابراز می‌نماییم. لیست داوران برگزیده و شایسته تقدیر این دوره در ادامه آمده است.
 
1- دکتر یدالله یعقوبی‌نژاد ------------------ دانشگاه صنعتی بیرجند
2- دکتر رضا سرخوش ---------------------- دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر حمیدرضا طالش بهرامی ----------------- دانشگاه صنعتی قم
4- دکتر علی حسن‌آبادی ------------------- دانشگاه بیرجند
5- دکتر رهام رفیعی ----------- دانشگاه تهران
6- دکتر موسی ساجد ---------------------- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
7- دکتر سامان خلیل‌پور آذری ----------------- دانشگاه صنعتی ارومیه

فرایند داوری
تمامی مقالات ارسالی به مجله مهندسی مکانیک مدرس از منظر دارا بودن اصول اولیه و قرارداشتن در چهارچوب موضوعات مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقالات واجد شرایط تحت فرایند داوری توسط حداقل 2 داور متخصص که توسط سردبیر و یا دبیران تخصصی انتخاب می‌شوند، قرار می‌گیرد.

هیئت تحریره
مجله مهندسی مکانیک مدرس تحت نظارت علمی هیئت تحریریه بوده که هر کدام به عنوان متخصصین در حوزه خود شناخته می‌شوند. برخی اختیارات هیئت تحریریه به سردبیر مجله تفویض شده است.

هزینه‌های چاپ
تمامی مقالات در مجله مکانیک مدرس به صورت رایگان دریافت، داوری و چاپ می‌شود. مجله مکانیک مدرس از بیانیه Bethesda پیروی می‌کند.

فرآیند شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات تحقیقاتی
ناشر و سردبیر مجله مکانیک مدرس مسئول از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی از جمله سرقت ادبی، دستکاری استناد، جعل داده‌ها و غیره رخ داده است، جلوگیری خواهند کرد. بر این اساس، در مقابل ادعاها از دستورالعمل‌های COPE پیروی خواهد شد.

مالکیت
مجله مکانیک مدرس تحت مالکیت انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فعالیت می‌کند.

تعارض منافع
مقاله‌های ارسالی توسط اعضای هیئت تحریریه و سردبیر مجله مکانیک مدرس تحت فرایند داوری مشابه سایر نویسندگان قرار می‌گیرد. در مواردی که داور و یا خواننده به تعارض منافع   در یک مقاله مشکوک شون د (همه نویسندگان  فرم تعهد برای رعایت اصول تعارض منافع را در زمان ارسال پر می‌کنند)، مطابق   دستورالعمل‌های COPE عمل خواهد شد .

تبلی غات
مجله مکانیک مدرس از نظر مالی تنها توسط دانشگاه تربیت مدرس پشتیبانی می‌شود. 

بایگانی
تمامی مطالب و مقالات از ابتدا تا انتهای انتشار در سایت اختصاصی مجله منتشر می‌گردد. همچنین تمامی مطالب و مقالات به صورت آفلاین پشتیبانی گیری می‌شوند. علاوه بر این مجله مکانیک مدرس در حال برنامه‌ریزی برای عضویت در پایگاه‌های Scopus و 
Thomson-Reuters می‌باشد.اختيار- غيرتجاری
CC BY-NC
این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.
 
تمامی مقالات در مجله مکانیک مدرس به صورت رایگان دریافت، داوری و چاپ می‌شود.


مدیر مسئول
غلامحسین لیاقت​؛ استاد - 
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: 
ghlia530@modares.ac.ir​
تلفن: 

سردبیر
مهدی معرفت؛ استاد - 
وابستگی سازمانی: ​دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: 
sardabir.mme@gmail.com​
تلفن: 

هیات تحریریه

ناصر اشگریز؛ استاد مهندسی مکانیک
وابستگی سازمانی: دانشگاه تورنتو،تورنتو، کانادا
ایمیل: ashgriz@mie.utoronto.ca
تلفن: -
 
غلامحسین لیاقت؛ استاد -
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل:  ghlia530@modares.ac.ir   
تلفن: -
 
حسن مسلمی نایینی؛ استاد -
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: moslemi@modares.ac.ir
تلفن: -
 
کیومرث مظاهری؛ استاد - 
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل:  kiumars@modares.ac.ir
تلفن: -
 
مهدی معرفت؛ استاد -
وابستگی سازمانی: دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل:  sardabir.mme@gmail.com
تلفن: -
 
سید علی اکبر موسویان؛ استاد –
وابستگی سازمانی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
ایمیل: moosavian@kntu.ac.ir
تلفن: -
 
محمود مهرداد شکریه؛ استاد –
وابستگی سازمانی: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
ایمیل: shokrieh@iust.ac.ir 
تلفن: -
 
خسرو نادران طحان؛ استاد –
وابستگی سازمانی: دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
ایمیل: naderan_k@scu.ac.ir 
تلفن: -
 
نادر نریمانزاده؛ استاد -
وابستگی سازمانی: دانشگاه گیلان،گیلان، ایران
ایمیل: nnzadeh@guilan.ac.ir
تلفن: -
 
کامل هومن؛ دانشیار
وابستگی سازمانی: دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
 ایمیل: k.hooman@uq.edu.au
تلفن: -
نکات تکمیلی:
نویسندۀ مسئول به عنوان مسئول تمامی مکاتبات قلمداد شده و تأیید او در هر مرحله به مثابه تأیید تمامی نویسندگان می‌باشد.

امکان انصراف و بازپس‌گیری مقاله، تا پیش از شروع فرایند داوری میسر است.

اگر پاسخ مجله در مرحله داوری (از زمان تأیید ساختاری مقاله تا اعلام نظر داوران) از سه ماه تجاوز کند، نویسندۀ مسئول می‌تواند درخواست بازپس‌گیری مقاله را داشته باشد.

ارزیابی اولیه مقاله و ارجاع آن به داوری، به‌معنی تضمین پذیرش مقاله توسط داوران نیست.

سردبیر در هر مرحله از بررسی می‌تواند نسبت به پذیرش/رد مقاله اقدام نماید. تعداد دفعات داوری/اصلاح و یا مدت زمان بررسی، حقی برای نویسندگان ایجاد نمی‌کند.

مجله در مورد ویراستاری اختیار تام دارد. عدم همکاری نویسنده مسئول با تیم ویراستاری، منجر به مختومه شدن مقاله می‌شود.
1- ضوابط
نویسنده  مسئول در هنگام ارسال مقاله باید فرم "تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان" را به دقت م طالعه، تکمیل و امضا نماید. بر این اساس، تمامی نویسندگان ملزم به رعایت و پذیرش موارد زیر می‌باشند.

- مقاله ارسالی به مجله مکانیک مدرس در مجله دیگری به چاپ نرسیده، در حال بررسی نبوده و تا پایان مراحل بررسی و حصول نتیجه قطعی، برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

در صورت پذیرش نهایی مقاله برای انتشار، نویسنده مسئول موظف به همکاری با ویراستاران مجله تا مرحله صفحه‌بندی و انتشار مقاله می‌باشند.

تمامی حقوق مادی ناشی از انتشار مقاله (نه حقوق مادی ناشی از محتوای مقاله) منحصراً به مجله واگذار می‌شود. مجله در انتشار و فروش نسخه‌های کاغذی، لوح فشرده، انتشار و فروش الکترونیک مقاله در سایت مجله و نمایه‌های مختلف، اختیار تام دارد.

-
  نویسندگان موظف به رعایت "پروتکل‌های اخلاق پژوهش" در کلیه مراحل پژوهش هستند و می‌بایست کلیه تأییدیه‌های لازم برای انجام هر پژوهش را اخذ نموده تا در هنگام ارسال مقاله در اختیار مجله قرار دهند.

- نویسنده مسئول موظف به اعلام تمامی منابع مالی مورد استفاده برای انجام پژوهش و تعارض منافع احتمالی نویسندگان می‌باشند. ضوابط اخلاق پژوهش انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تحت عنوان "دستورالعمل کمیته اخلاق نشر در مورد تعامل مؤسسات پژوهشی و نشریات در زمینه صداقت در پژوهش" قابل دریافت است.

2- سرقت علمی-ادبی
- مقاله ارس الی به مجله مکانیک مدرس نباید مشمول "انتشار تکراری" یا "سرقت علمی-ادبی" شود.

- در ارجاع به منابع دیگر، بایستی نقل به مضمون صورت پذیرد و استفاده از عین متن مرجع مجاز نیست. هرگونه استفاده از متن، داده‌ها و تحلیل‌های منابع دیگر که شائبه دستبرد بدون ایجاد تغییرات کافی را ایجاد نماید، مشمول "سرقت علمی- ادبی" است.

- رعایت اصول "سرقت علمی- ادبی" شامل مقالات دیگر خود نویسندگان نیز می‌باشد. حتی در صورت استخراج چندین مقاله از پژوهشی واحد، متن، شکل‌ها، جدول‌ها و منابع مورد استفاده نباید کاملاً یکسان باشند و از داده‌های مشابه در مقاله استفاده نشود.

- در صورتی که "سرقت علمی-ادبی" در هر مرحله‌ای از بررسی مقاله برای سردبیر محرز شود، با نویسندگان طبق دستورالعمل‌های "کمیته اخلاق نشر" برخورد خواهد شد. جریمه این عمل از تذکر شفاهی تا اطلاع به سازمان‌های مربوط به نویسندگان و سازمان‌های تصمیم‌گیر نشریات پژوهشی متغیر است.
  
 3- دسترسی آزاد
مجله مکانیک مدرس دارای دسترسی آزاد تحت گواهینامه Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International  می‌باشد.
مقاله‌های پژوهشی کامل، در صورت برخورداری از اصالت برای چاپ در مجله بررسی می‌شوند. برای رعایت یکنواختی، قانون‌مندی و استفاده بهینه از زمان داوران (که برای مجله‌ای با گستردگی موضوعاتِ مجله مهندسی مکانیک دچار محدودیت است)، مقاله‌ها از نظر رعایت موازین اصالت و حداقل کیفیت، در نخستین مرحله ارزیابی می‌شوند. مقاله‌هایی از حداقل‌های لازم برخوردار نباشند، به مرحله داوری راه نمی‌یابند. معیارهای ارزیابی در ادامه تشریح می‌شود.

1- در بخش نظری که شامل مدل‌سازی ریاضی است، انتظار می‌رود کار نویسندگان مقاله به‌روشنی و با بررسی اولیه، بدون نیاز به داوری تفصیلی، قابل تشخیص و تفکیک از کار سایرین باشد. چنانچه استخراج معادلات در مقاله‌های دیگر آمده است، در مقاله ارائه‌شده تنها به آوردن معادله‌های مورد استفاده مستقیم و ذکر مراجع مربوطه اکتفا شود.

2- راستی‌آزمایی دستاوردهای نظری، از قسمت‌های اصلی مقاله است. در اکثر موارد، انجام کار تجربی در آزمایشگاه یا کار عملی در صنعت، مؤثرترین روش راستی‌آزمایی است. در مواردی مانند طراحی به‌کمک کامپیوتر، طرح‌ریزی فرآیند و نظایر آن، که انجام کار عملی کمک چندانی به روشن‌تر شدن مطالب نمی‌کند، مطالعات موردی (case studies) می‌تواند جایگزین کارهای عملی شود.

3- روش‌های شبیه‌سازی، عموماً نقش کمکی را ایفا می‌کند و اصالتاً، جایگزین قسمت‌های نظری و عملی نمی‌شود. روش‌های شبیه‌سازی در صورتی‌ می‌تواند از قسمت‌های اصیل مقاله باشد که ابتدا، خودِ این روش با استفاده از مثال‌های حل‌شده کالیبره شود و کاربرد آن مستلزم نوآوری باشد.

4- روش‌های آماری، هوش مصنوعی و بهینه‌سازی، در چارچوب مجله نبوده و تنها درصورتی که قسمتی از نتایج مقاله را شامل گردد (مشابه آنچه در بند بعدی آمده است)، می‌تواند بررسی شود.

5- مقالاتی که صرفاً شامل کارهای تجربی است، برای قرارگیری در اولویت بررسی مجله، باید حداقل شامل تحلیل عدم قطعیت و بررسی‌های آماری مانند رگرسیون، تعیین همبستگی (کوواریانس) متغیر‌ها، بررسی اثر متغیر‌ها بر هم (cross effect) و چگونگی توزیع داده‌­ها باشد.

6- مقاله نمی‌تواند حاصل مراحل اولیه پایان‌نامه، رساله، تمرین، پروژه درسی و نظایر آن باشد. ارائه چنین مقاله‌هایی می‌تواند اعتبار نویسندگان مقاله را مخدوش سازد و در بسیاری از موارد از این حیث، دست کمی از مصادیق انتحال (plagiarism) ندارد.

 7- سردبیر، مقاله‌هایی را که در همان ارزیابی اولیه، از نظر محتوی و روش، اصیل و بدیع تشخیص دهد، می‌تواند با رعایت کیفیت عمومی مجله، از بندهای 2 تا 5 مستثی ‌کند.
1- ‌زبان ‌مجله
زبان ‌رسمی ‌مجله ‌مهندسی ‌مکانیک ‌مدرس، ‌فارسیاست ‌و ‌تنها ‌مقالات ‌به‌زبان ‌فارسی ‌پذیرفته ‌می‌شوند.

2- ‌دسته‌بندی ‌مقالات
مقالات ‌قابل ‌چاپ ‌در ‌چهار ‌گروه ‌دسته‌بندی ‌می‌شوند (تعداد ‌واژه‌ها، ‌بدون ‌درنظرگرفتن ‌شکل‌ها ‌و ‌جدول‌ها ‌محاسبه ‌می‌گردد).
- ‌مقاله ‌پژوهشی ‌کامل: ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌حجم ‌مقاله پژوهشی، ‌۴۰ ۰۰ ‌تا ‌۶۰۰ ۰ ‌واژه ‌است.
- ‌مقاله ‌مروری: ‌تنها ‌بر ‌اساس ‌دعوت ‌سردبیر ‌انجام ‌می‌پذیرد. ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌حجم ‌مقاله مروری، ‌۵۰ ۰۰ ‌تا ‌۱ ۰۰۰۰ ‌واژه ‌است.
- ‌یادداشت ‌پژوهشی: ‌حداکثر ‌حجم ‌یادداشت ‌پژوهشی، ‌۳ ۰۰۰ ‌واژه ‌است.
- ‌یادداشت ‌فنی: ‌حداکثر ‌حجم ‌یادداشت ‌پژوهشی، ‌ ۳۰۰۰ ‌واژه ‌است.


3- ‌ساختار ‌مقاله
مقاله ‌ارسالی ‌باید ‌دارای ‌بخش‌های ‌زیر ‌باشد:
- ‌عنوان ‌کامل ‌مقاله: ‌حد‌اکثر ‌۲ ۰ ‌واژه
- ‌نام ‌نویسنده ‌یا ‌نویسندگان
- ‌مشخصات ‌نویسندگان: ‌در ‌زیر ‌نام ‌هر ‌فرد، ‌وابستگی ‌سازمانی ‌(نام ‌گروه ‌آموزشی، ‌نام ‌بخش/مرکز ‌تحقیقاتی، ‌نام ‌دانشکده/پژوهشکده، ‌نام ‌دانشگاه/پژوهشگاه، ‌شهر، ‌کشور) ‌و ‌پست ‌الکترونیک ‌درج ‌شود.
- ‌نویسنده ‌مسئول: ‌برای ‌نویسنده ‌مسئولباید ‌علاوه ‌بر ‌مشخصات ‌ذکرشده ‌در ‌بند ‌قبلی، ‌شماره ‌همراه، ‌شماره ‌ثابت، ‌آدرس ‌پستی ‌و ‌پست ‌الکترونیک ‌نیز درج ‌شود.
- ‌چکیده: ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌تعداد ‌واژه‌های ‌چکیده ‌مقاله ‌پژوهشی ‌کامل، ‌به‌ترتیب ‌۱۸  ۰ ‌و ‌۲ ۵۰ ‌واژه ‌است. ‌حداقل ‌و ‌حداکثر ‌تعداد ‌واژه‌های ‌چکیده ‌یادداشت‌های ‌پژوهشی ‌و ‌فنی، ‌به‌ترتیب ‌ ۸ ۰ ‌و ‌۱۲ ۰ ‌واژه ‌است.
- ‌کلیدواژگان: ‌شامل ‌حداقل ‌ ۳ ‌و ‌حداکثر ‌ ۶ ‌و اژه ‌است.
- ‌بخش ‌انگلیسی ‌مقاله: ‌شامل ‌ترجمه ‌عنوان ‌کامل ‌مقاله، ‌نام ‌نویسندگان، ‌چکیده ‌و ‌کلیدواژگان ‌با ‌همان ‌ترتیب ‌می‌باشد. 
- ‌بدنه ‌مقاله: ‌شامل ‌مقدمه، ‌شرح ‌مسأله، ‌روش ‌حل، ‌آزمایش‌های ‌تجربی، ‌راستی‌آزمایی ‌نتایج، ‌تحلیل ‌نتایج، ‌نتیجه‌گیری، ‌فهرست ‌علایم ‌و ‌نشانه‌ها ‌و ‌فهرست ‌مراجع ‌می‌باشد.

4- ‌بند‌های ‌انتهایی
در ‌انتهای ‌تمامی ‌مقالات ‌بخش‌های ‌زیر ‌آورده ‌شود.
- ‌تشکر ‌و ‌قدردانی ‌(اختیاری)
- ‌تایید‌یه‌های ‌اخلاقی ‌(اجباری)
- ‌تعارض ‌منافع ‌(اجباری) 
- ‌منابع ‌مالی/حمایت‌ها ‌(اجباری)


5- ‌متن ‌مقاله
- ‌ م تن ‌ مق اله ‌را ‌در ‌قالب ‌فایل ‌ورد (Word) ‌بدون ‌فرمت‌بندی، ‌به ‌صورت ‌تک‌ستونی ‌و ‌با ‌فاصله ‌خطوط1.5 ‌واحد ‌تنظیم ‌گردد.
- ‌متن ‌مقاله ‌با ‌ فونت    14 و ‌عناوین ‌به‌صورت ‌پررنگ (Bold) با ‌شماره‌گذاری ‌ساده ‌(عناوین ‌ اصلی: "1-" ‌عناوین ‌فرعی:"1-1-") ‌نگارش ‌شوند.  
- ‌تمامی ‌اعداد ‌در ‌متن، ‌شکل‌ها ‌و ‌جدول‌ها ‌به‌صورت ‌فارسی ‌نوشته ‌شوند. ‌قسمت ‌اعشاری ‌نیز ‌با ‌"/" ‌جدا ‌شود. 
- ‌از ‌وارد ‌کردن ‌هر ‌گونه ‌جدایش (
Section Breaks) ‌و ‌سایر ‌فیچرها ‌در ‌فایل ‌ورد ‌پرهیز ‌شود.
 

6- ‌کلمات ‌غیرفارسی
- ‌اصطلاحات ‌خارجی ‌با ‌معادل‌های ‌دقیق ‌در ‌زبان ‌فارسی ‌جایگزین ‌شوند.
- ‌در ‌صورت ‌عدم ‌وجود ‌معادل ‌فارسی ‌رایج، ‌کلمه ‌با ‌حروف ‌فارسی ‌آوانویسی ‌شود ‌و ‌معادل ‌غیرفارسی ‌آن در ‌همان ‌محل ‌و ‌داخل ‌پرانتز ‌آورده ‌شود.
- ‌به‌هیچ ‌عنوان ‌از ‌پانویس
(Footnote) ‌برای ‌بیان ‌معادل ‌غیرفارسی ‌و ‌یا ‌سایر ‌موارد ‌استفاده ‌نشود.
- ‌معادل ‌غیرفارسی ‌ هر ‌کلمه، ‌فقط ‌یکبار ‌و ‌در ‌اولین ‌مورد ‌نوشته ‌شود.

7- ‌یکاها
- ‌مقادیر ‌بر ‌اساس ‌دستگاه ‌بین‌المللی ‌یکاها ‌(سیستم ‌متریک ‌SI) ‌بیان ‌شوند. ‌در ‌صورت ‌ضرورت، ‌معادل‌ها ‌تنها ‌در ‌داخل ‌پرانتز ‌ذکر ‌گردند.
- ‌یکاها ‌در ‌داخل ‌متن، ‌فارسی ‌و ‌پس ‌از ‌مقادیر ‌نوشته ‌شود ‌(مثال: ‌17 ‌کیلونیوتن، ‌24 ‌متر در دقیقه، ‌و ‌غیره).
- ‌علامت ‌% ‌به ‌همان ‌ترتیب ‌خوانده‌شدن، ‌نوشته ‌شوند ‌(علامت ‌درصد ‌پس ‌از ‌عدد. ‌مثال: ‌34%).

8- ‌روابط
- ‌روابط ‌تنها ‌با ‌استفاده ‌از ‌ابزار ‌معادله‌نویسی ‌نرم‌افزار ‌ورد ‌(Insert Equation) ‌‌با ‌‌قلم ‌‌کامبریا ‌‌مث ‌‌(Cambria Math) ‌‌و ‌‌اندازه ‌‌   ۹، ‌‌از ‌‌سمت ‌‌چپ ‌‌تایپ ‌‌شوند. ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌نرم‌افزارهای ‌‌کمکی ‌هم­چون MathTypeپذیرفته ‌نیست.  
- ‌برای ‌جلوگیری ‌از ‌جابجایی ‌روابط، ‌ابتدا ‌جدولی ‌با ‌دستور ‌(Insert Table) ‌ایجاد ‌شود ‌و ‌سپس ‌روابط ‌و ‌شماره ‌آن­ها ‌درون ‌جدول ‌قرار ‌گیرد. ‌سپس ‌در ‌همان ‌منوی ‌جدول (Design Border > No Border)، ‌خطوط  ‌جدول ‌محو ‌شود.
- ‌شماره‌‌گذاری ‌روابط ‌در ‌گوشه ‌سمت ‌راست ‌آخرین ‌سطر ‌فرمو ل ‌از ‌(۱) ‌شروع ‌شده ‌و ‌به‌ترتیب ‌صعودی ‌ادامه ‌می‌یابد. ‌ارجاع ‌فرمول‌‌ها ‌در ‌متن ‌نیز ‌با ‌همین ‌فرمت ‌انجام ‌شود. ‌در ‌شماره‌‌گذاری ‌فرمول‌‌های ‌چند ‌قسمتی، ‌از ‌شیوه ‌یکسانی ‌مثل ‌(۱- ‌الف) ‌و ‌(۱- ‌ب) ‌استفاده ‌شود.
- ‌در ‌فرمول‌‌نویسی، ‌قوائد ‌زیر ‌رعایت ‌شود.
     - متغیرها ‌با ‌حروف ‌کوچک، ‌فونت ‌نازک ‌و ‌ایتالیک.
     - نماد ‌بردارها ‌با ‌حروف ‌کوچک، ‌فونت ‌بولد ‌و ‌ایتالیک.
     - نماد ‌ماتریس‌ها ‌با ‌حروف ‌بزرگ، ‌فونت ‌بولد ‌و ‌ایتالیک ‌
      - اعداد، ‌کلمات، ‌توابع ‌مشخص ‌و ‌یکاها ‌به ‌صورت ‌غیرایتالیک.
- ‌روابط ‌
بیش ‌از ‌یک ‌سطر باید ‌در ‌جای ‌مناسب ‌شکسته ‌شده ‌و ‌ادامه ‌آن، ‌در ‌سطر ‌بعدی ‌با ‌فرورفتگی ‌از ‌سمت ‌چپ ‌آورده ‌شود. ‌به‌منظور جلوگیری از تقسیم خودکار روابط، پیشنهاد ‌می‌شود ‌پس ‌از ‌پایان ‌سطر، ‌مجدداً ‌از ‌ابزار ‌فرمول­‌نویسی ‌در ‌سطر ‌بعدی ‌استفاده ‌شده ‌و ‌فرورفتگی، ‌با ‌استفاده ‌از ‌کلید ‌فاصله ‌ایجاد ‌گردد.

9- ‌شکل‌ها ‌و ‌جدول‌ها 
- ‌تعداد ‌شکل‌های ‌مقاله ‌نباید ‌بیشتر ‌از ‌10 ‌عدد ‌باشد. ‌همچنین ‌بهتر ‌است ‌مجموع ‌تعداد ‌شکل‌ها ‌و ‌جدول‌ها ‌از 15 ‌عدد ‌تجاوز ‌نکنند. ‌در ‌شکل‌های ‌ترکیبی، ‌هر ‌قسمت ‌یک ‌شکل ‌جداگانه ‌محسوب ‌می‌شود.
- ‌تمامی ‌شکل‌ها/جدول‌ها ‌بایستی ‌دارای ‌شماره ‌و ‌عنوان ‌بوده، ‌در ‌جای ‌مناسب ‌قرار ‌داشته ‌و ‌در ‌متن ‌مورد ‌ارجاع ‌قرار ‌گیرند. ‌توضیحات ‌هر ‌شکل/جدول ‌باید ‌به‌گونه‌ای ‌باشد ‌که ‌بدون ‌نیاز ‌به ‌متن ‌ مقاله، ‌بازگوکننده ‌محتوای ‌آن ‌باشد.
- ‌جدول‌ها ‌به‌صورت ‌ساده ‌و ‌بدون ‌فرمت ‌تهیه ‌شود. ‌جدول‌ها ‌در ‌مرحله ‌ویراستاری ‌اصلاح ‌شده ‌و ‌به ‌صورت ‌رنگی ‌آورده ‌می‌شوند.
با ‌توجه ‌به ‌ فرمت ‌دوستونی ‌چاپ ‌مقاله‌ها، ‌شکل‌ها ‌با ‌عرض 75میلیمتر ‌تهیه ‌شوند. ‌درصورت ‌نیاز ‌به ‌اندازه ‌بزرگتر، ‌به‌صورت ‌محدود ‌می‌توان ‌شکل‌ها ‌را ‌با ‌ عرض ‌ 160میلی‌متر ‌نیز ‌تنظیم ‌کرد. 
- کلیه ‌نوشته‌های ‌ داخل ‌شکل‌ها ‌(بجز ‌نمادها) ‌فارسی ‌باشند. ‌برای ‌کلمات ‌فارسی ‌داخل ‌شکل ‌از ‌فونت ‌بی‌نازنین ‌(B Nazanin) ‌و ‌اندازه 11 ‌استفاده ‌شود. ‌برای ‌نمادهای ‌انگلیسی ‌نیز ‌از ‌فونت ‌تایمز ‌نیو ‌رومن (Times New Roman) ‌و ‌ا ندازه ‌ 10 ‌استفاده ‌شود. ‌
- عنوان ‌محورهای ‌نمودارها ‌با ‌فونت ‌بی‌نازنین ‌بولد ‌و ‌اندازه ‌10و ‌برای ‌اعداد ‌محورها ‌و ‌بقیه ‌کلمات ‌فارسی ‌از ‌فونت ‌بی‌نازنین ‌و ‌اندازه  ‌10 ‌استفاده ‌شود. ‌برای ‌حروف ‌و ‌نمادهای ‌انگلیسی ‌نیز ‌از ‌فونت ‌تایمز ‌نیو ‌روم ن ‌با ‌اندازه ‌   9 ‌استفاده ‌شود.
- در ‌نمودارها، ‌از ‌رنگ ‌تیره ‌برای ‌محورها ‌و ‌خطوط ‌استفاده ‌شود. ‌تمام ‌نمودار‌ها ‌فرمت ‌و ‌ظاهر ‌یکسانی ‌داشته ‌باشند. ‌به ‌عنوان ‌مثال ‌در ‌صورت ‌بیان ‌اعداد ‌تا ‌دو ‌رقم ‌اعشار، ‌این ‌مورد ‌در ‌سایر ‌شکل‌ها ‌نیز ‌رعایت ‌شود.
- ترتیب ‌چیدمان ‌شکل‌های ‌چند ‌قسمتی ‌(الف، ‌ب، ‌پ، ‌ت ‌و ‌غیره) ‌از ‌راست ‌به ‌چپ ‌می‌باشد.
- تصاویر ‌بایستی ‌دارای ‌پس‌زمینه ‌سفید ‌(حتی ‌کانتورها ‌و ‌خروجی ‌عکس ‌در ‌نرم‌افزارهای ‌تخصصی) ‌و ‌فاقد ‌سایه ‌باشند.

10- ‌مراجع
- ‌برای ‌ارجاع ‌از ‌روش ‌شماره‌گذاری ‌ونکوو ر (
Vancouver) ‌استفاده ‌شود. فهرست ‌تمام ‌مراجع ‌در ‌قسمت ‌پایانی ‌مقاله، ‌براساس ‌ترتیب ‌استناد ‌در ‌متن ‌و ‌به ‌ترتیب ‌شماره‌گذاری ‌شوند. ‌مراجع ‌باید ‌به‌صورت ‌کامل نوشته ‌شوند.
- مرجع ‌در ‌متن، ‌با ‌آوردن ‌عدد ‌ترتیبی ‌مرجع ‌در ‌داخل ‌قلاب ‌مشخص ‌می‌شود (مثال: [1]). در ‌صورت ‌استناد ‌همز مان، ‌شماره ‌مراجع ‌به‌ترتیب ‌صعودی ‌از ‌راست ‌به ‌چپ ‌آمده ‌و ‌با ‌ویرگول ‌جدا ‌شوند. ‌در ‌استناد ‌متوالی ‌نیز ‌شماره‌ها ‌با ‌خط ‌تیره ‌تفکیک ‌گردند. ‌(مثال: ‌[12، ‌25، ‌34-32] ‌و ‌[53-51]).
- ‌نویسنده ‌بایستی ‌تمامی ‌مراجع ‌را ‌بررسی ‌و ‌نظر ‌خود ‌را ‌درباره ‌نتایج ‌آن‌ها ‌بیان ‌کند. ‌این ‌نکته ‌مغایر ‌با ‌ارجاع ‌گروهی ‌مقالات ‌است ‌(مثال ‌نادرست: ‌برخی ‌نویسندگان ‌[27-20] نشان ‌دادند).

- ‌مراجع ‌اصیل ‌قابل ‌استناد ‌در ‌نگارش  ‌مقالات، ‌مراجعی ‌هستند ‌که ‌محتوای ‌آنها ‌داوری‌ ‌همتراز‌ ‌شده ‌باشد. ‌بنابراین، ‌کتاب، ‌سایت، ‌مطالب ‌کنفرانس‌‌ها، ‌پایان‌نامه ‌یا ‌رساله ‌دانشجویی ‌و ‌غیره همتراز ‌مقاله ‌پژوهشی ‌به‌شمار ‌نمی‌آیند. ‌این‌گونه ‌مراجع ‌نباید ‌بیش ‌از 20% ارجاعات مقاله ‌را ‌تشکیل ‌دهد.
نمونه‌‌هایی از ‌شکل‌های ‌صحیح ‌و ‌همچنین ‌نامناسب ‌در ‌ادامه ‌آمده ‌است.
شکل 1) نمونه‌ی صحیح (کیفیت مناسب، واژه‌های فارسی، اندازه و فونت درست واژه‌ها) شکل 2) نمونه‌ی ناصحیح (کیفیت نامناسب، اندازه فونت نامناسب و وجود واژه‌های انگلیسی)
شکل 3) نمونۀ صحیح از شکل شکل 4) نمونۀ نامناسب از شکل (دارای پس‌زمینه و سایه)
شکل 5) نمونه‌ی صحیح از شکل (پس‌زمینه سفید، اعداد خوانا و بدون فضای خالی) شکل 6) نمونه‌ی نامناسب از شکل (پس‌زمینه تیره و اعداد ناخوانا)
شکل 7) نمونه‌ی صحیح از یک نمودار شکل 8) نمونه‌ی نامناسب (کیفیت پایین شکل- تار بودن اعداد)
شکل 9) نمونه‌ی صحیح از یک ن مودار شکل 10) نمودار نامناسب (اعداد انگلیسی، کلمه انگلیسی و وجود سایه)