درباره نشریه

نشریه __AWT_SYSTEM_TITLE_FA__ یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. این مجله از سال ۱۳۷۵ مقالات در تمام زمینه‌های مهندسی مکانیک را پوشش می‌دهد. تمام مقالات به‌صورت رایگان منتشر شده و به‌صورت دائم و بدون هزینه اضافی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

اختصاص شناسه doi به مقالات از شماره دوره 22، شماره 3 (اسفند 1400)