فهرست داوران

1402
1 - آقای سامان خلیل پور آذری
2 - دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی - دانشگاه صنعتی اراک
3 - دکتر علی اکبر عالم رجبی - دانشگاه صنعتی اصفهان
4 - دکتر فتح اله طاهری بهروز
5 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
6 - دکتر حامد دیلمی عضدی - دانشگاه صنعتی اراک
7 - مهرداد وحدتی
8 - دکتر سید جمال حسینی پور - صنعتی نوشیروانی بابل
9 - دکتر علیرضا شاطرزاده
10 - دکتر سید محمد امام - دانشگاه صنعتی بیرجند
11 - دکتر عباس احسانی سرشت
12 - دکتر نبرد حبیبی
13 - پروفسور جمال زمانی
14 - دکتر محمد آزادی
15 - دکتر محمد مهدی ابوترابی
16 - پروفسور موسی فرهادی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
17 - دکتر معین طاهری - داشگاه اراک
18 - دکتر حمید رضا حیدری - دانشگاه ملایر
19 - دکتر ستار مالکی
20 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
21 - دکتر امید جهانیان
22 - دکتر محمد خوران - مجتمع آموزش عالی اسفراین
23 - دکتر محمد صالح پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد انزلی
24 - دکتر روح اله عزیزی تفتی - دانشگاه یزد
25 - دکتر عباس پاک - دانشگاه بوعلی سینا
26 - دکتر محمدرضا دشت بیاض
27 - پروفسور رهام رفیعی - دانشگاه تهران
28 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
29 - دکتر رزگار حسن زاده - دانشگاه ارومیه
30 - موسی ساجد
31 - آقای محمد رسول نجفی - دانشگاه قم
32 - دکتر یعقوب دادگراصل - دانشگاه فنی و حرفه ای
33 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
34 - دکتر حشمت اله حقیقت
35 - دکتر امیرحمزه فرج الهی - Imam Ali University
36 - دکتر علی حسنی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37 - دکتر علی داور
38 - دکتر مهدی هدایتی زاده - دانشگاه بیرجند
39 - آقای سروش صرافان صادقی - پژوهشگاه فضایی ایران
40 - دکتر جلیل جمالی
41 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
42 - دکتر نعیمه فخار - hamedan university of technology
43 - دکتر رضا رشیدی میبدی - دانشگاه میبد
44 - دکتر حسن اسدی گیلاکجانی - دانشگاه گیلان
45 - دکتر سید محمود قلعه بندی - علم و فناوری مازندران
46 - دکتر ابوالقاسم دائی چیان - دانشگاه اراک
47 - دکتر ایمان ظهورکاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
48 - دکتر حمیدرضا طالش بهرامی - دانشگاه علم و صنعت
49 - آقای زهیر صبوحی - پژوهشگاه هوافضا
50 - آقای مسعود پور - دانشگاه صنعتی قوچان
51 - دکتر علی حسن آبادی - استادیار دانشگاه بیرجند
52 - آقای محسن کریمی - دانشگاه صنعتی شاهرود
53 - دکتر فرشید آقاداوودی - دانشگاه آزاد خمینی شهر
54 - دکتر مصطفی ناظمی زاده - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
55 - دکتر بهنام آخوندی - دانشگاه تربیت مدرس
56 - دکتر محمود ابراهیمی
57 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
58 - دکتر رضا ناصری - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
59 - دکتر مصطفی امیدی بیدگلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
60 - دکتر علیمحمد باغستانی - نوشیروانی
61 - آقای رضا سرخوش - دانشگاه تربیت مدرس
62 - دکتر مرتضی دلاکه نژاد - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
63 - آقای رامین ذاکری - دانشگاه صنعتی شاهرود
64 - دکتر امیر راستی - دانشگاه تربیت مدرس
65 - دکتر علی زاهدی دیزج یکان - دانشگاه محقق اردبیلی
66 - دکتر وحید فرتاش‌وند
67 - دکتر صادق الهامی جوشقان - دانشگاه تربیت مدرس
68 - آقای یاسر تقی پور لاهیجانی - دانشگاه صنعتی سیرجان
69 - آقای حسین طالبی - دانشگاه کاشان
1401
1 - دکتر سید مجتبی واردی کولایی - دانشگاه صنعتی شاهرود
2 - آقای سامان خلیل پور آذری
3 - دکتر جواد خادم - دانشگاه بیرجند
4 - مجید قریشی
5 - آقای ناصر کردانی
6 - دکتر محمد هنرپیشه
7 - دکتر مهران محبوب خواه - دانشگاه تبریز
8 - دکتر سید محمد امام - دانشگاه صنعتی بیرجند
9 - دکتر پیام سرائیان
10 - دکتر محمد علی بدری
11 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
12 - دکتر حامد دیلمی عضدی - دانشگاه صنعتی اراک
13 - دکتر ولی اله پناهی زاده - دانشگاه شهید رجایی
14 - دکتر مجید الیاسی
15 - دکتر محمد جواد میرنیا - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
16 - محمد جواد ناطق - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر سید جمال حسینی پور - صنعتی نوشیروانی بابل
18 - دکتر سید محمد امام - دانشگاه صنعتی بیرجند
19 - دکتر مجید طاووسی
20 - دکتر سجاد قاسملو - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
21 - دکتر سعید توانگر روستا
22 - دکتر حیدر طوسیان شاندیز - Ferdowsi University of Mashhad
23 - دکتر مجتبی شیخی ازغندی - دانشگاه بیرجند
24 - پروفسور جمال زمانی
25 - دکتر یونس شکاری
26 - دکتر روح‌اله جماعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
27 - دکتر محمد آزادی
28 - دکتر محمد باقر محمد صادقی آزاد - دانشگاه صنعتی ارومیه
29 - دکتر احسان شکوری - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
30 - پروفسور موسی فرهادی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
31 - دکتر روح الله طالبی توتی
32 - دکتر معین طاهری - داشگاه اراک
33 - دکتر حمید رضا حیدری - دانشگاه ملایر
34 - دکتر فرزاد چراغپور - دانشگاه آزاد اسلامی
35 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
36 - دکتر امید جهانیان
37 - آقای کیوان فلاح
38 - دکتر حامد جمشیدی اول
39 - دکتر محمد خوران - مجتمع آموزش عالی اسفراین
40 - دکتر محمد صالح پور - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد انزلی
41 - دکتر جواد محمودی مهر - دانشگاه گیلان
42 - دکتر رضا عبدی بهنق
43 - پروفسور رهام رفیعی - دانشگاه تهران
44 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
45 - دکتر فریدون ثابت قدم
46 - دکتر حسین زمانی - مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
47 - دکتر حمید سلیمانی مهر - دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
48 - دکتر محسن شیخ الاسلامی
49 - دکتر سجاد رسایی - دانشگاه صنعتی کرمانشاه
50 - دکتر محمد شفیعی دهج
51 - دکتر قدیر اسماعیلی - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
52 - موسی ساجد
53 - پروفسور محمود کدخدایی - دانشگاه صنعتی اصفهان
54 - دکتر یعقوب دادگراصل - دانشگاه فنی و حرفه ای
55 - دکتر محسن جهانمیری
56 - آقای محمد فرمانی - دانشگاه یزد
57 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
58 - دکتر مهدی راغبی - دانشگاه بیرجند
59 - دکتر محمد حیدری رارانی - دانشگاه اصفهان
60 - دکتر بهنام میری پور فرد - دانشگاه گیلان
61 - دکتر مرتضی علیزاده
62 - دکتر حشمت اله حقیقت
63 - دکتر عبدالواحد کمی
64 - دکتر سجاد قاسملو
65 - دکتر سید علی معافی - دانشگاه گیلان
66 - دکتر امیرحمزه فرج الهی - Imam Ali University
67 - آقای سیاوش فتح الهی دهکردی - علم و صنعت ایران
68 - آقای فرزاد احمدی خطیر - تربیت مدرس
69 - دکتر علی حسنی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
70 - دکتر مجید بنی اسدی
71 - دکتر محمد یعقوب عبدالله زاده جمال آبادی
72 - دکتر محمد رجبی
73 - دکتر مهدی هدایتی زاده - دانشگاه بیرجند
74 - آقای سروش صرافان صادقی - پژوهشگاه فضایی ایران
75 - مسعود رخش خورشید
76 - دکتر عبدالامیر بک خوشنویس - Hakim sabzevari
77 - محمد علی اکبری
78 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
79 - دکتر رضا رشیدی میبدی - دانشگاه میبد
80 - محمد جواد نوروزی
81 - پروفسور محمدرضا فروزان - دانشگاه صنعتی اصفهان
82 - دکتر سید محمود قلعه بندی - علم و فناوری مازندران
83 - دکتر ابوالقاسم دائی چیان - دانشگاه اراک
84 - دکتر فهیمه پرویزیان - دانشگاه اراک
85 - دکتر حمیدرضا طالش بهرامی - دانشگاه علم و صنعت
86 - دکتر فرید دولتی - دانشگاه گیلان
87 - آقای زهیر صبوحی - پژوهشگاه هوافضا
88 - دکتر نبی مهری خوانساری - دانشگاه تهران
89 - آقای مسعود پور - دانشگاه صنعتی قوچان
90 - دکتر علی حسن آبادی - استادیار دانشگاه بیرجند
91 - دکتر علی محمد ناصریان نیک - دانشگاه صنعتی قوچان
92 - آقای محسن کریمی - دانشگاه صنعتی شاهرود
93 - دکتر فرشید آقاداوودی - دانشگاه آزاد خمینی شهر
94 - دکتر علی اکبر پاشا زانوسی - دانشگاه آزاد قزوین
95 - دکتر احسان شکیب - دانشگاه بزرگمهر قاین
96 - دکتر محمد رضا سلیمی - پژوهشگاه هوافضا
97 - آقای مهرداد فرخی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
98 - دکتر بهنام آخوندی - دانشگاه تربیت مدرس
99 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
100 - دکتر رضا ناصری - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
101 - دکتر محمد اعلایی - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
102 - آقای رضا سرخوش - دانشگاه تربیت مدرس
103 - دکتر مرتضی دلاکه نژاد - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
104 - دکتر رضوان عابدینی - دانشگاه علم و صنعت ایران
105 - دکتر هادی پروز - دانشگاه صنعتی شاهرود
106 - آقای رامین ذاکری - دانشگاه صنعتی شاهرود
107 - دکتر علی زاهدی دیزج یکان - دانشگاه محقق اردبیلی
108 - دکتر وحید فرتاش‌وند
109 - دکتر صادق الهامی جوشقان - دانشگاه تربیت مدرس
110 - دکتر مسلم صبوری
1400
1 - دکتر سید مجتبی واردی کولایی - دانشگاه صنعتی شاهرود
2 - آقای سامان خلیل پور آذری
3 - دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی - دانشگاه صنعتی اراک
4 - دکتر هادی عبداللهی - صنعتی ارومیه
5 - دکتر فتح اله طاهری بهروز
6 - دکتر محمد هنرپیشه
7 - دکتر محمد علی رنجبر - دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا
8 - دکتر خداداد واحدی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)
9 - دکتر مهران عامری
10 - دکتر عباس ذوالفقاری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11 - پروفسور مهدی تاجداری - دانشگاه ایوانکی
12 - دکتر ولی اله پناهی زاده - دانشگاه شهید رجایی
13 - دکتر مجید الیاسی
14 - دکتر محمد جواد میرنیا - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
15 - محمد جواد ناطق - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر سعید رهنما - دانشگاه بیرجند
17 - دکتر سید جمال حسینی پور - صنعتی نوشیروانی بابل
18 - دکتر سید محمد امام - دانشگاه صنعتی بیرجند
19 - دکتر حامد صفی خانی - دانشگاه اراک
20 - دکتر علیرضا نداف اسکوئی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)
21 - دکتر نبرد حبیبی
22 - دکتر مجتبی شیخی ازغندی - دانشگاه بیرجند
23 - پروفسور جمال زمانی
24 - دکتر روح‌اله جماعتی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
25 - دکتر محمد آزادی
26 - دکتر محمد باقر محمد صادقی آزاد - دانشگاه صنعتی ارومیه
27 - دکتر هادی صبوری
28 - دکتر معین طاهری - داشگاه اراک
29 - دکتر حمید رضا حیدری - دانشگاه ملایر
30 - دکتر بهروز رضایی - صنعتی نوشیروانی باب
31 - دکتر فرزاد چراغپور - دانشگاه آزاد اسلامی
32 - دکتر حامد محدث دیلمی - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
33 - دکتر امید جهانیان
34 - آقای کیوان فلاح
35 - دکتر محمد خوران - مجتمع آموزش عالی اسفراین
36 - دکتر حدیثه کریمائی - پژوهشگاه هوافضا
37 - دکتر امین فرخ ابادی - تربیت مدرس
38 - دکتر جواد محمودی مهر - دانشگاه گیلان
39 - دکتر عباس پاک - دانشگاه بوعلی سینا
40 - دکتر حامد غفاری راد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
41 - پروفسور رهام رفیعی - دانشگاه تهران
42 - دکتر مسعود مهدی زاده رخی - دانشگاه صنعتی شاهرود
43 - آقای مهدی آهنگر - شهید بهشتی
44 - دکتر محسن شیخ الاسلامی
45 - دکتر مسعود محمودی
46 - دکتر قدیر اسماعیلی - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
47 - موسی ساجد
48 - آقای محمد رسول نجفی - دانشگاه قم
49 - دکتر یعقوب دادگراصل - دانشگاه فنی و حرفه ای
50 - آقای محمد فرمانی - دانشگاه یزد
51 - دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی - دانشگاه بیرجند
52 - دکتر محمد حیدری رارانی - دانشگاه اصفهان
53 - دکتر بهنام میری پور فرد - دانشگاه گیلان
54 - دکتر سینا سوداگر - دانشگاه صنعت نفت
55 - دکتر حشمت اله حقیقت
56 - دکتر نیما امانی فرد
57 - دکتر عبدالواحد کمی
58 - دکتر سید علی معافی - دانشگاه گیلان
59 - دکتر علی حسنی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
60 - دکتر ناصر کردانی - مازندران
61 - دکتر علی داور
62 - دکتر جواد رضاپور - استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
63 - دکتر عباس رامیار
64 - دکتر مهدی هدایتی زاده - دانشگاه بیرجند
65 - آقای سروش صرافان صادقی - پژوهشگاه فضایی ایران
66 - مسعود رخش خورشید
67 - دکتر عباس افشاری - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
68 - دکتر جلیل جمالی
69 - دکتر حبیب اله رستگاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
70 - دکتر مهرداد آقایی خفری
71 - پروفسور محمدرضا فروزان - دانشگاه صنعتی اصفهان
72 - آقای حسام مویدی - دانشگاه گیلان
73 - دکتر ابوالقاسم دائی چیان - دانشگاه اراک
74 - دکتر ایمان ظهورکاری - دانشگاه صنعتی بیرجند
75 - دکتر حمیدرضا طالش بهرامی - دانشگاه علم و صنعت
76 - آقای رامین ابراهیمی - دانشگاه شیراز
77 - دکتر نبی مهری خوانساری - دانشگاه تهران
78 - آقای مسعود پور - دانشگاه صنعتی قوچان
79 - دکتر علی محمد ناصریان نیک - دانشگاه صنعتی قوچان
80 - دکتر بهنام آخوندی - دانشگاه تربیت مدرس
81 - دکتر محمود ابراهیمی
82 - دکتر یدالله یعقوبی نژاد - دانشگاه صنعتی بیرجند
83 - دکتر محمد اعلایی - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
84 - دکتر مصطفی امیدی بیدگلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
85 - دکتر علیمحمد باغستانی - نوشیروانی
86 - آقای رضا سرخوش - دانشگاه تربیت مدرس
87 - دکتر محمد رضا ستاینده - صنعتی مالک اشتر
88 - دکتر مرتضی دلاکه نژاد - دانشگاه فنی و حرفه‌ای
89 - دکتر رضوان عابدینی - دانشگاه علم و صنعت ایران
90 - آقای مسعود رجبی - مهندسی مواد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
91 - دکتر امیر راستی - دانشگاه تربیت مدرس
92 - دکتر علی زاهدی دیزج یکان - دانشگاه محقق اردبیلی